Av. Navarra 6 43840 Salou · Costa Dorada

Wettelijke mededeling

In overeenstemming met artikel 10 van de Wet 34/2002, van 11 juli, van Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel,stellen we u op de hoogte dat de site en domein hotelolympuspalace.com toebehoren aan FLUDET SA , te vinden in Avenida Navarra 6 Salou, telefoon en e-mail + 34977383051 booking@hotelolympuspalace.com. Het fiscale nummer van FLUDET is A-58184896. Dit bedrijf is geregistreerd in het handelsregister van Tarragona volume 565, boek 452, blad 21, pagina 8410 FLUDET SA maakt gebruik van deze site en het domein voor het ontwikkelen van hun activiteiten.

Intellectuele en industriële eigendom
De volledige inhoud van deze website, zowel de handelsnamen, merken, logo's, teksten, foto's, ontwerpen, informatie over producten en andere voorwerpen, alsmede website structuur, vormgeving, kleurcombinaties en de presentatie van de inhoud worden beïnvloed door de rechten van het intellectuele en industriële eigendom beschermd door de wet, rechten die de internetgebruikers moeten respecteren. FLUDET SA geeft ze weer met het doel hun diensten te promoten, en kan alleen worden gebruikt voor dit doel en onder vermelding van de bron en identificatie. Zijn verwerking of aanpassing is niet wettig, noch de mededeling aan het publiek of enige andere vorm van exploitatie door een bepaalde techniek of procedure zonder uitdrukkelijke toestemming van FLUDET SA.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud
De gebruikers van de web site bezoeken deze op eigen initiatief en voor eigen rekening. FLUDET SA stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies die van invloed zijn op de inhoud ervan. Hoewel FLUDET SA te goeder trouw handelt, kan het eventueel gebeuren dat de gegevens of informatie niet volledig is bijgewerkt op het moment dat de gebruiker de website bezoekt. FLUDET SA verklaart dat verwijzingen naar de prijzen en diensten gepresenteerd in hotelolympuspalace.com louter informatief zijn en verplichten de eigenaar van de site niet tot de bevestiging of aanvaarding van een reservering.
FLUDET SA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, of enige andere actie genomen op basis van de verstrekte informatie hierin.


Privacy

In overeenstemming met artikel 5 van wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens deelt FLUDET SA mee, dat de persoonlijke informatie verzameld op deze site uiterst vertrouwelijk zal worden behandeld. De persoonlijke identificatiegegevens en een curriculum verzameld via het contact formulier op de pagina Verzoek jobs zal alleen gebruikt worden in de selectie van personeel processen en zijn niet opgenomen op een permanente basis zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. In relatie tot de gegevens die zijn verzameld op basis van de informatie formulier op deze pagina zal alleen worden gebruikt om de dienstverlening op verzoek van de eigenaren address, beheren if applicable, hun verzoeken om informatie. Met deze doelstellingen zijn opgenomen in bestanden FLUDET SA verklaarde de Spaanse bureau voor gegevensbescherming, en zal worden behandeld in overeenstemming met de regels inzake gegevensbescherming en altijd met de garantie van de persoonlijke levenssfeer van klanten. In geen geval zal worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande toestemming, behalve in gevallen waarin de wet voorziet.

Privacybeleid

Hotel Olympus Palace, via haar website 'hotelolympuspalace.com' vraagt de gebruiker om een aantal persoonsgegevens.Die gegevens van de gebruiker zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand van persoonsgegevens, in bezit van Fludet S.A, die zullen worden verwerkt om de gebruiker de aangevraagde diensten aan te kunnen bieden.
De verzamelde persoonlijke gegevens van de geregistreerde cliënten is opgeslagen in een database van Olympus Palace Hotel, dat voorziet in de technische, organisatorische en veiligheid die de vertrouwelijkheid en integriteit van die informatie zal waarborgen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet 15/1999 van 13 december tot bescherming van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving en andere toepasselijke rechten.
Hotel Olympus Palace zal de gegevens verstrekt door de gebruiker, via haar website,voor intern gebruik toepassen, om de gebruiker van speciale aanbiedingen en promoties die van belang kunnen zijn op de hoogte te brengen.
Hotel Olympus Palace zal, via haar website, cookies gebruiken wanneer de gebruiker door de website bladert. De cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en geven geen aanwijzingen waaruit men de naam of achternaam van de gebruiker zou kunnen afleiden. Dankzij de cookies is het mogelijk de geregistreerde gebruikers te herkennen nadat deze zich voor de eerste keer hebben aangemeld zonder dat ze zich, iedere keer dat zij toegang willen tot de gebieden en diensten die uitsluitend voor hen zijn voorbehouden, opnieuw hoeven te registreren. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de creatie van cookies te voorkomen door het selecteren van de juiste optie in uw browser.
Elke geregistreerde gebruiker kan op elk moment het recht uitoefenen op toegang, correctie en, indien van toepassing, het verwijderen van de persoonlijke gegevens van de web hotelolympuspalace.com, door te schrijven naar Olympus Palace Hotel, Avinguda Navarra 6 Salou, deze mededeling kan ook worden gedaan door het sturen van een e-mail naar: booking@hotelolympuspalace.com.