Av. Navarra 6 43840 Salou · Costa Daurada

Nota legal

D’acord amb l’article 10 de la de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el lloc i el domini hotelolympuspalace.com pertanyen a FLUDET SA, amb domicili a Avinguda Navarra 6 de Salou, telèfon + 34 977 383 051 i correu electrònic booking@hotelolympuspalace.com. El CIF de FLUDET és A-58184896. Aquesta societat figura inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona tom 565,llibre 452, foli 21, full 8410 FLUDET SA utilitza aquest lloc i domini per al desenvolupament de la seva activitat.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc Web, tant els noms comercials, marques, logotips, textos fotografies, dissenys, referències de productes o altres elements, així com l’estructura del lloc Web, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, estan afectats per drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la llei, drets que els usuaris del Web han de respectar. FLUDET SA els exhibeix amb la finalitat de fer publicitat dels seus serveis, i únicament poden ser utilitzats amb aquest finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de FLUDET SA.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquest lloc Web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. FLUDET SA no es responsabilitza dels errors u omissions que puguin afectar els seus continguts. Tot i que FLUDET SA actua de bona fe, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. En aquest sentit FLUDET SA manifesta que les referències dels preus i serveis que es presenten a hotelolympuspalace.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular del lloc fins a la confirmació de l’acceptació d’una reserva.

FLUDET SA no podrà ser considerada responsable per cap dany derivat de la utilització d’aquest lloc Web, ni per cap actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella s’hi facilita.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal FLUDET SA informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc Web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades d’identificació personal i de currículum recollides per mitjà del formulari present a la pàgina Sol·licitud de treball seran utilitzats únicament en processos de selecció de personal i no es registraran de forma permanent sense autorització prèvia de l’interessat. En relació a les dades recollides en base al formulari de la pàgina Informació únicament seran utilitzades per a gestionar les consultes sol·licitades pels seus titulars i per atendre, si és el cas, les seves peticions d’informació. Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers de FLUDET SA declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup FLUDET amb la mateixa finalitat d’oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment.

Autorització per a enllaçar amb hotelolympuspalace.com

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços (links) amb aquest lloc sempre que es realitzi amb la pàgina d’inici i s’informi prèviament a FLUDET SA de la seva realització. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant la URL i / o el nom de l’empresa, però no els logotips i dissenys gràfics de FLUDET SA. No s’autoritzen presentacions del contingut d’aquest lloc en finestra o marc aliè a FLUDET SA (framing).

Política de privadesa

L’hotel Olympus Palace, a través de la seva web “hotelolympuspalace.com” sol•licita a l’usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Fludet S.A., el qual serà processat amb el fi de prestar els serveis sol•licitats per l’usuari . L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per la prestació del serveis pactats.

L’ informació personal recavada dels clients enregistrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Hotel Olympus Palace, que assumeix les mesures de indol tècnica, organitzativa i de seguretat que garantissin la confidencialitat e integritat de l’informació d’acord amb l’establert a la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal i més legislació aplicable.
Hotel Olympus Palace, a través de la seva web, utilitzarà les dades suministrades per l’usuari de forma interna per donar a conèixer a l’usuari ofertes i promocions que pogués considerar del seu interès.
Hotel Olympus Palace, a través de la seva web, utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per la web site. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconeixi als usuaris enregistrats després de que aquests s’hagin enregistrat per primera vegada, sense que tinguin que enregistrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’usuari te l’opció de impedí la generació de cookies , mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navigador.
Qualsevol usuari enregistrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas , cancel•lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la web hotelolympuspalace.com, mitjançant comunicació escrita dirigida Hotel Olympus Palace, Avinguda Navarra 6 de Salou, esta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: booking@hotelolympuspalace.com.